INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

jest partnerem projektu 

„Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów pracujących w placówkach przedszkolnych do Szkoły promocji zdrowia psychicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji w ramach procesu wychowawczego działań wzmacniających zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie pozwoli na pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej psychologii dziecka, zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz ćwiczenie umiejętności pracy z dziećmi w zakresie emocji, umiejętności społecznych  i komunikacji. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady opracowania strategii profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych problemów występujących u dzieci.

 

Dziś prowadziliśmy szkolenie on-line dla rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka depresji, samookaleczania się i samobójstw u młodzieży. Podczas zajęć nasi specjaliści - psychoterapeutka Martyna Pawłowska i lek. Łukasz Szostakiewicz - przekazali uczestnikom wiedzę m.in. na temat zadań okresu dorastania, rodzajów zachowań autoagresywnych, ryzyka samobójstw, cech depresji i zaburzeń nastroju u młodzieży oraz czynników utrudniających wychodzenie z kryzysu psychicznego. Rodzice otrzymali również wykaz telefonów i miejsc, gdzie mogą szukać pomocy. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za zaproszenie a rodzicom za tak liczną obecność!

"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
KRS 0000022856
nr konta: 93 2490 0005 0000 4500 4899 6896

copyright © Stowarzyszenie Integracja 2020
Polityka prywatności Kontakt

 

 

 

Do góry