Zasady Ochrony Prywatności (zgodne z RODO)

„Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, właściciel strony stowarzyszenie-integracja.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Zasadami Ochrony Prywatności. Zasady te określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest „Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, właściciel serwisu stowarzyszenie-integracja.pl. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw użytkownika, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych tutaj.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Stowarzyszenie Integracja?

Osoby korzystające z naszego serwisu pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zdecydują, by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Stowarzyszenie Integracja wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Powierzone nam dane teleadresowe mogą być udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

  • uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie wysyłania formularza kontaktowego i w każdym momencie korzystania z serwisu.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z RODO, użytkownikowi przysługuje:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane można żądać ich usunięcia),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Nabywcy przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw, użytkownik może skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby Stowarzyszenia. Przed realizacją uprawnień użytkownika, Stowarzyszenie Integracja będzie musiał odpowiednio zidentyfikować użytkownika.

Użytkownik może, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Wszystkie żądania dotyczące wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: ul. A. Grottgera 25A,  00-785 Warszawa. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiany w Zasadach Ochrony Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Zasadach Ochrony Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisu stowarzyszenie-integracja.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez użytkowników adres e-mail.