Nasz numer KRS: 0000022856

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom po poważnych kryzysach psychicznych, zmagających się z indywidualnymi, zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi następstwami przebytej choroby. Jednocześnie zajmujemy się promowaniem zachowań prozdrowotnych.

W ostatnich latach nieprzerwanie realizujemy projekty na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin, prowadzimy działania profilaktyczne na rzecz lokalnej społeczności oraz wspierające rodziców i kadrę pedagogiczną szkół.

Dzięki środkom pozyskanym z 1% prowadzimy m.in.:
? działalność mieszkań chronionych dla osób po przebytym kryzysie psychicznym,
? konsultacje z psychoterapeutą lub psychiatrą dla nastolatków i dzieci wchodzących w okres dorastania,
? zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i pracowników placówek oświatowych. 

W latach 2019 - 2020, dzięki wsparciu Darczyńców, przygotowaliśmy i wydaliśmy serię broszur psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, poświęconych tematom: komunikacji z dzieckiem, profilaktyki depresji oraz samookaleczania się i samobójstw.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy 1% przekazany przez Państwa podczas wypełniania deklaracji PIT. Twój 1% podatku umożliwi realizację naszych działań w kolejnym roku!

Pomagamy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich rodzinom razem z Wami i dzięki Wam! Dziękujemy! 

Zarząd Stowarzyszenia