Zajęcia mają na celu wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych, strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Trening Umiejętności Społecznych to również rozwój przydatnych w życiu postaw: aktywnego słuchania, asertywności, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią.

Pierwszeństwo w rekrutacji ma młodzież w wieku 14-15 lat, która zamieszkuje, kształci się lub uczęszcza do placówek wsparcia na terenie dzielnicy Mokotów.

Spotkania będą się odbywać co sobotę w okresie wrzesień - październik 2023 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów,  ul. Woronicza 44a.

Działanie jest organizowane w ramach II edycji projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży" finansowanego z Budżetu Obywatelskiego.

Terminy zajęć

  • 23 września, 10.00-13.00
  • 30 września, 10.00-13.00
  • 7 października, 10.00-13.00 
  • 14 października, 10.00-13.00
  • 21 października, 10.00-13.00

Zgłoszenia

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/UgJ5zEFBKaYdP3bM6

Przyjęcie do grupy będzie odbywać się po indywidualnej konsultacji z prowadzącymi. Osoby niepełnoletnie zapraszamy z rodzicem lub opiekunem prawnym. Osoby pełnoletnie mogą zgłaszać się samodzielnie. Informujemy, że w efekcie konsultacji może zostać zaproponowana inna, bardziej adekwatna, forma wsparcia.

Prowadzące

Małgorzata Sobiesiak – psycholog, terapeuta TSR, trener komunikacji NVC, coach; ma 13-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami

Aleksandra Rak – psycholog, terapeuta ACT, trener komunikacji NVC, posiada 8-letnie doświadczenie w pracy m.in. jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta i diagnosta