Zapraszamy rodziców i osoby opiekujące się dziećmi i młodzieżą zamieszkującą lub uczącą się na Mokotowie na czterogodzinne warsztaty usprawniające komunikację z dziećmi i młodzieżą. 

Warsztaty usprawniające komunikację z dziećmi i młodzieżą mają na celu wsparcie rodziców i osób opiekuńczych w rozpoznawaniu potrzeb oraz efektywnej komunikacji.  Podczas spotkania wypracowane zostaną narzędzia do budowania zdrowych relacji, poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przećwiczona zostanie komunikacja bez przemocy oraz metody radzenia sobie z emocjami swoimi i dzieci. 

Działanie odbywa się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowana przez Partnera projektu -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy:

  • 4 godziny warsztatu i indywidualne konsultacje po warsztacie
  • trening usprawniający komunikację z dziećmi i młodzieżą
  • trening rozpoznawania potrzeb
  • warsztat pod okiem doświadczonych osób specjalizujących się w temacie

Termin:

30.09.2023 godziny: 11:00-15:00

Miejsce:

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Goplańska 44

Zapisy: https://forms.gle/3gx3snPdtrtUZH9f6 

Prowadzący:

Gabriela Juszczuk - Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, edukatorka, trenerka. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w których pracowała na rzecz młodzieży i młodych dorosłych prowadząc konsultacje indywidualne, warsztaty, spotkania grupowe. Jej działania skupiają się na profilaktyce zdrowia, profilaktyce uzależnień, aktywizacji społecznej i zawodowej. Prowadziła grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Ważne dla niej jest by młodzi ludzie mieli dostęp do wiedzy potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji.

Michał Tęcza - Edukator i trener z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalista do spraw pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz zarządzania procesem grupowym. Od lat związany z warszawskimi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania profilaktyki zdrowia. Koordynator projektów profilaktycznych, autor wielu szkoleń i warsztatów. Specjalista do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Na co dzień działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadził grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich