04.2022 - 12.2024 - realizacja projektu "Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie" – finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

03.2023 - 12.2023 - realizacja projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. II edycja." finansowanego z Budżetu Obywatelskiego

04.2021 - 12.2023 - realizacja działań profilaktycznych i partnerstwo w projekcie "Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży", nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20 - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

10.2019 - 11.2023 - prowadzenie mieszkania chronionego, mieszkań przejściowych i partnerstwo w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”, nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17) - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

06.2023 - 11.2023 - realizacja projektu "Szkoła promocji zdrowia psychicznego dla pracowników mokotowskich placówek oświatowych" - finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

03.2022 - 12.2022 - realizacja projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży", I edycja - finansowanego z Budżetu Obywatelskiego.

04.2022 - 12.2022 - realizacja projektu „Sąsiedzkie Sielce IV” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

09.2021 - 07.2022 - realizacja projektu "Aktywnie do zdrowia psychicznego" - finansowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. w ramach programu grantowego "Bank Dziecięcych Uśmiechów"

09.2021 - 12.2021 - realizacja projektu "Miniwykłady/konsultacje z zakresu psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży" -  finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

08.2021 - 11.2021 - realizacja projektu "Spotkania z psychologiem i lekarzem psychiatrą dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów" - finansowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2021 - realizacja projektu "Szkoła promocji zdrowia psychicznego dla pracowników mokotowskich placówek oświatowych" – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2021 - realizacja projektu „Sąsiedzkie Sielce III” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2020 - realizacja projektu "Szkoła promocji zdrowia psychicznego dla pracowników mokotowskich placówek oświatowych" – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2020 - realizacja projektu „Sąsiedzkie Sielce II” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2020 - realizacja projektu "Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży" – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

10.2019 - 09.2022 - partnerstwo w projekcie „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” realizowanym w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D216/17)

2019 - projekt Day of Caring 2019, którego celem była poprawa jakości życia i wsparcie w rehabilitacji poprzez renowację, odnowienie i odmalowanie części Hostelu Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku

2019 - realizacja projektu "Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży" – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2019 - realizacja projektu „Sąsiedzkie Sielce” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2018 - 2021 - realizacja projektu "Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie" – współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych


2018 - projekt Day of Caring 2019, którego celem była poprawa jakości życia i wsparcie w rehabilitacji poprzez renowację, odnowienie i odmalowanie pomieszczeń Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2018 - realizacja projektu "Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży" – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2018 - realizacja projektu „Sezon na Sielce VI” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2017 - realizacja projektu „Sezon na Sielce V” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2016 – realizacja projektu „Sezon na Sielce IV” - Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2015 - Program profilaktyczny dla młodzieży przeciwdziałający uzależnieniom i zachowaniom agresywnym – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2016 – 2018 – „Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2015 – realizacja projektu „Sezon na Sielce III” .Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2015 – „Program psychoedukacyjny dla młodzieży promujący zdrowie psychiczne i zapobiegający uzależnieniom” - dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2011 – 2015 – „Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie” współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2014 - realizacja projektu „Sezon na Sielce II” .Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

2012 – realizacja projektu „Sezon na Sielce” .Działania, wydarzenia kulturalne i prozdrowotne, festyny, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży itp. z udziałem profesjonalnych instruktorów, a także członków Partnerstwa „Moje Sielce” – dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

03.09.2012 - 31.03.2013 – „Zajęcia usprawniające ruchowo dla osób z zaburzeniami psychicznymi.” - dofinansowany przez Fundację Wspólna Droga   

2013 – 2014 – „Program profilaktyczny zapobiegający rozwojowi uzależnień i zaburzeń psychicznych w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.” dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Mokotów

03.09.2012 - 31.03.2013 – projekt „Zajęcia usprawniające ruchowo dla osób z zaburzeniami psychicznymi.” - dofinansowany przez Fundację Wspólna Droga   

2011 – projekt „Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów w Klubie Amicus” - dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2010 – 2014 - Działania związane z promocją i wspieraniem wolontariatu, - „Szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2010 - Specjalistyczne szkolenie wolontariuszy - prowadzenie warsztatów skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2009 - "Razem w Samodzielność" realizowany w ramach projektu systemowego WCPR "Integracja dla Samodzielności" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2008 - „Zdrowym być - terapia, szkolenia i praca jako czynniki determinujące jakość życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej” - program realizowany przy wsparciu Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy