Dziś prowadziliśmy szkolenie on-line dla rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka depresji, samookaleczania się i samobójstw u młodzieży. Podczas zajęć nasi specjaliści - psychoterapeutka Martyna Pawłowska i lek. Łukasz Szostakiewicz - przekazali uczestnikom wiedzę m.in. na temat zadań okresu dorastania, rodzajów zachowań autoagresywnych, ryzyka samobójstw, cech depresji i zaburzeń nastroju u młodzieży oraz czynników utrudniających wychodzenie z kryzysu psychicznego. Rodzice otrzymali również wykaz telefonów i miejsc, gdzie mogą szukać pomocy. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za zaproszenie a rodzicom za tak liczną obecność!