⏱Od dziś do 5 lutego 2021 trwa rekrutacja do mieszkania chronionego treningowego prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
?Projekt skierowany jest do mieszkańców Warszawy doświadczonych kryzysem/chorobą psychiczną, którzy potrzebują wsparcia w usamodzielnieniu po przebytej terapii.
?Udział w projekcie pozwoli kolejnej, pięcioosobowej grupie zamieszkać w naszym mieszkaniu przy ul. Lwowskiej w okresie 22 marca - 30 listopada 2021.
?Zajęcia i treningi prowadzone w ramach projektu mają na celu zdobycie umiejętności koniecznych do niezależnego funkcjonowania (trening lekowy, higieniczny, porządkowy, kulinarny, aktywnego poszukiwania pracy, psychoedukacja).
?Projekt finansowany jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy.
?Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu - Magdaleną Dziadurą - tel.: 502-611-654.