Poszukujemy Trenerów Warsztatów Profilaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na Mokotowie w ramach Zespołu ds. profilaktyki projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 2021-25665-67514. 

Wymagania zostały określone w ogłoszeniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65985

Trenerzy będą odpowiedzialni m.in. za:

  • koordynację, przygotowanie i prowadzenie szkoleń/ warsztatów/ spotkań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych zakończone pisemnym podsumowaniem,
  • współpracę przy koordynacji (np. wybór placówki, grupy uczestników, tematyki, uzgodnienie miejsca prowadzenia zajęć, liczebności grupy) i przygotowywaniu szkoleń/ warsztatów/ spotkań z pozostałymi członkami Zespołu ds. profilaktyki, a w szczególności Trenerami Koordynatorami ds. profilaktyki i lekarzem psychiatrą,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych (w tym materiały informacyjne, prezentacje) wedle zapotrzebowania dla uczestników zajęć,
  • wsparcie merytoryczne partnerów i instytucji (szkół, przedszkoli, domów kultury, ośrodków współpracujących) działających w lokalnej społeczności na rzecz dzieci i rodziny, w których Trener będzie realizował zamówienie.
Termin składania ofert: 13.09.2021, godz. 10.00.