Dziękujemy Wszystkim za przekazany 1% podatku na naszą organizację! Otrzymaliśmy od Państwa wsparcie, dzięki któremu nieprzerwanie będziemy mogli realizować nasze działania! ❤️
 
Obecnie realizujemy 7 projektów m.in. wspierających zdrowie dzieci i młodzieży, udzielających pomocy osobom po przebytym kryzysie psychicznym, wspierających merytorycznie i superwizyjnie

partnerów i instytucje działające w lokalnej społeczności na rzecz dzieci i rodzin.

Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.
------
Informacje nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku znajdują się w sprawozdaniach rocznych z działalności Stowarzyszenia.