Poszukujemy specjalistów do realizacji zamówienia pn. Pełnienie funkcji Trenera-koordynatora profilaktyki w ramach Zespołu ds. profilaktyki projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 2023-25665-146238.

Wymagania zostały określone w ogłoszeniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146238 

Wykonawcy powyższego zamówienia będą odpowiedzialni m.in. za:

  • budowanie współpracy między placówkami oświatowymi (przedszkolami, szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, szkołami zawodowymi i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi) mieszczącymi się w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, współpracę z mokotowskimi instytucjami z sektora zdrowia i pomocy społecznej w zakresie planowania, projektowania i organizacji działań profilaktycznych w ramach projektu,
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami wsparcia dziennego i społecznego, ogniskami  i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców na terenie Mokotowa,
  • pomoc w planowaniu, projektowaniu i organizacji działań profilaktycznych oraz promujących zdrowie psychiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, a także pracowników placówek/ szkół na Mokotowie,
  • personalizację kontaktów z placówkami oświatowymi,
  • koordynację potrzeb placówek Mokotowa w związku ze zgłoszeniem ze strony placówki/ szkoły - rozpoznanie sytuacji, wsparcie w tworzeniu planu pomocy,
  • kwalifikację uczestników do realizowanych przez Zamawiającego działań w ramach projektu,
  • współpracę z pozostałymi członkami zespołu ds. profilaktyki w zakresie tworzenia planów pomocy i bieżącego wsparcia dla placówek,
  • prowadzenie bieżącego monitorowania wykonywanych działań profilaktycznych.

Termin składania ofert: 2023-02-21, godz. 12:00:00.