Poszukujemy specjalistów do realizacji zamówienia pn. Pełnienie funkcji Trenera Warsztatów Profilaktycznych (2 osoby) w ramach Zespołu ds. profilaktyki projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 2023-25665-144510.

Wymagania zostały określone w ogłoszeniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144510 

Wykonawcy powyższego zamówienia będą odpowiedzialni m.in. za przeprowadzenie warsztatów dla 2 grup uczestników, w łącznym wymiarze 72 godzin, z zakresu profilaktyki wskazującej dla młodzieży przejawiającej zachowania autoagresywne i zagrożonych próbami samobójczymi oraz eksperymentującej i zażywającej środków psychoaktywnych, alkoholu.