Prelekcja on-line dla rodziców pn. "Higiena snu"

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w prelekcji na temat higieny snu, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r., w godzinach 20.00-21.30.

Spotkanie będzie miało formę on-line. 

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc nie jest ograniczona. Link do wydarzenia będzie wysyłany na adres e-mail uczestników. Link do zapisów znajduje się w dalszej części ogłoszenia. 

Prelekcja jest organizowana w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”. Wykonawcą jest INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Termin i miejsce warsztatu:

 1 grudnia 2022 r. w godz. 20.00 – 21.30 za pośrednictwem Google Meet

Zapisy:

https://forms.gle/GanoqSepzm78M4EN8 

Osoba prowadząca:

Lek. Łukasz Szostakiewicz - lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, dotychczas pracował w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, na Oddziałach Dziennych - dla Młodzieży oraz dla Dorosłych GCZ jako psychoterapeuta oraz lekarz, od 2017 w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MCN w Otwocku oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Koordynator, uczestnik i współautor  projektu Erasmus+ „Highway to mental Health” - promującego zdrowie psychiczne u dzieci i młodzieży. W stowarzyszeniu Integracja jest autorem broszur psychoedukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Uczestnicy:

Rodzice dzieci i młodzieży. Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci do 12 lat.

 Cel:

 Celem warsztatów jest psychoedukacja, a więc pierwszorzędowa profilaktyka zaburzeń snu.

Założenia teoretyczne:

Sen jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Podczas snu zachodzą istotne procesy biologiczne. Sen jest kluczowy w wielu obszarach:

  • Pamięć - sen pozwala na organizowanie i zapisywanie informacji zgromadzonych w pamięci krótkotrwałej, oraz selekcjonowanie informacji i usuwanie tych zbędnych z naszej pamięci.
  • Koncentracja - Niedobór snu utrudnia koncentrację, pogarsza uczenie się, i zapamiętywanie. Ucząc się do ważnego sprawdzianu lepiej podzielić sobie materiał i uczyć się dbając o odpowiednią długość snu, niż zarywać nocki na wkuwaniu.
  • Praca mózgu - w przypadku braku snu w mózgu nie dochodzi do reorganizacji połączeń nerwowych, a skutkiem tego jest brak prawidłowej komunikacji między komórkami. To powoduje znaczne pogorszenie pracy mózgu, które w przypadku przewlekłych niedoborów snu mogą powodować nieodwracalne problemy w przyszłości.
  • Regeneracja organizmu - podczas snu organizm regeneruje się, tkanki odnawiają się, organizm produkuje pożyteczne aminy i hormony. Organizm “doładowuje akumulatory” na kolejny dzień. Płyn mózgowo-rdzeniowy oczyszcza nasz mózg m.in, z różnego rodzaju toksyn.  W okresie dojrzewania sen wpływa dobrze na rozwój (dojrzewanie) i wzrost organizmu.

Profilaktyka pierwszorzędowa to pierwszy z trzech poziomów profilaktyki obejmujący działania ukierunkowane na zapobieganie wystąpieniu lub zmniejszenie ryzyka rozwoju różnych trudności zdrowotnych (w tym wypadku zaburzeń snu), zanim one wystąpią.

Zasady higieny snu to doskonałe narzędzia do wprowadzenia unormowanego rytmu dobowego poprawiającego jakość snu, a tym samym jakość rozwoju i samego życia. Istnieją konkretne i przebadane metody dbania o sen, ale nic nie stoi na przeszkodzie by szukać i opracowywać nowe - zwłaszcza w dobie zmieniającego się świata zewnętrznego.

Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej mają na celu psychoedukację, a także zachęcenie uczestników do wyszukiwania metod (i dzięki temu łatwiejsze wprowadzenie ich w życie) dbania o zdrowy sen dla siebie i dzieci. Prowadzący oprą się o metody nieformalnej edukacji, która od wielu lat jest skutecznie stosowana przez projekty promujące i wzmacniające zdrowie psychiczne młodzieży „Erasmus+” (np. Highway to Mental Health, którego osoby prowadzące były współtwórcami i uczestnikami).

 --

Prelekcja jest organizowana w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”. Wykonawcą jest INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.