"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi realizuje program "Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży" dzięki finansowaniu przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy. 

 
Projekt jest dedykowany rodzicom nastolatków i dzieci wchodzących w okres dorastania oraz pracownikom mokotowskich placówek oświatowych. W ramach programu można skorzystać z konsultacji indywidualnej, superwizji (nauczyciele, pedagodzy) oraz wziąć udział w warsztatach psychoedukacyjnych. Ponadto, prowadzimy superwizje dla pracowników szkół. 
 
Konsultacje indywidualne mogą być przeprowadzone z psychologiem, terapeutą, pedagogiem, trenerem komunikacji oraz psychiatrą. 
 
Działania w ramach projektu są bezpłatne dla uczestników i finansowane przez stowarzyszenie oraz Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy.