INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

jest partnerem projektu 

„Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów pracujących w placówkach przedszkolnych do Szkoły promocji zdrowia psychicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji w ramach procesu wychowawczego działań wzmacniających zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie pozwoli na pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej psychologii dziecka, zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz ćwiczenie umiejętności pracy z dziećmi w zakresie emocji, umiejętności społecznych  i komunikacji. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady opracowania strategii profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych problemów występujących u dzieci.

 

Dziś prowadziliśmy szkolenie on-line dla rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. Tematem spotkania była profilaktyka depresji, samookaleczania się i samobójstw u młodzieży. Podczas zajęć nasi specjaliści - psychoterapeutka Martyna Pawłowska i lek. Łukasz Szostakiewicz - przekazali uczestnikom wiedzę m.in. na temat zadań okresu dorastania, rodzajów zachowań autoagresywnych, ryzyka samobójstw, cech depresji i zaburzeń nastroju u młodzieży oraz czynników utrudniających wychodzenie z kryzysu psychicznego. Rodzice otrzymali również wykaz telefonów i miejsc, gdzie mogą szukać pomocy. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za zaproszenie a rodzicom za tak liczną obecność!

⏱Od dziś do 5 lutego 2021 trwa rekrutacja do mieszkania chronionego treningowego prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
?Projekt skierowany jest do mieszkańców Warszawy doświadczonych kryzysem/chorobą psychiczną, którzy potrzebują wsparcia w usamodzielnieniu po przebytej terapii.
?Udział w projekcie pozwoli kolejnej, pięcioosobowej grupie zamieszkać w naszym mieszkaniu przy ul. Lwowskiej w okresie 22 marca - 30 listopada 2021.
?Zajęcia i treningi prowadzone w ramach projektu mają na celu zdobycie umiejętności koniecznych do niezależnego funkcjonowania (trening lekowy, higieniczny, porządkowy, kulinarny, aktywnego poszukiwania pracy, psychoedukacja).
?Projekt finansowany jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta St. Warszawy.
?Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu - Magdaleną Dziadurą - tel.: 502-611-654.
Weekend Gazeta.pl opublikowała reportaż o prowadzonych przez nasze stowarzyszenie mieszkaniach chronionych dla osób doświadczających kryzysu psychicznego.
 
Z reportażu dowiecie się, czym są mieszkania chronione treningowe i przejściowe, jaką funkcję pełnią w procesie zdrowienia oraz poznacie historie i doświadczenia mieszkańców.
Wywiadu udzielili Iwona Jeziorska - koordynatorka mokotowskich mieszkań chronionych w naszym stowarzyszeniu i Wojciech Lenard - koordynator mieszkań w
Stowarzyszenie Pomost.
 
Reportaż dostępny jest TUTAJ
 

Sześć lat temu - 12 stycznia 2015 roku - żegnaliśmy w Krakowie wyjątkową terapeutkę - Katarzynę Muskat. 

Pani Katarzyna Muskat była współzałożycielem Stowarzyszenia Integracja. W 1991 roku grupa młodzieży chorującej na schizofrenię zaczęła spotykać się w pokoiku udostępnionym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Pani Kasia woluntarystycznie organizowała im czas - tworzyła grupę wsparcia i inne możliwości spędzania czasu. Powstał zalążek idei Klubu Pacjenta. Mobilizacja rodziców i wsparcie Pani Muskat pozwoliło uzyskać od miasta budynek przy ul. Grottgera 25a . Działania założycieli i Katarzyny Muskat pozwoliły rozszerzyć i realizować opiekę środowiskową w czasach kiedy nikt o tym jeszcze nie myślał.

"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
KRS 0000022856
nr konta: 93 2490 0005 0000 4500 4899 6896

copyright © Stowarzyszenie Integracja 2020
Polityka prywatności Kontakt

 

 

 

Do góry