Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy grant w ramach programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów" realizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. na realizację projektu pn. "Aktywnie do zdrowia psychicznego". 

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku, którego celem będzie poprawa kompetencji społecznych i organizacyjnych podopiecznych Ośrodka oraz wsparcie uzupełnienie programu psychoterapeutycznego. W trakcie przygotowań i wyjazdu młodzież miała okazję samodzielnie planować aktywności i sposób spędzania czasu. Omawiano trudności interpersonalne, lęki związane z aktywnością społeczną, współpracę w grupie. Realizację zaplanowano w 2022 roku. 

--

Szczegółowe informacje na temat grantu znajdują się na stronie https://fundacja.santander.pl/bank-dzieciecych-usmiechow/