Dziś zakończyliśmy cykl szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej w Przedszkolu nr 330 "Pod Modrzewiem" w Warszawie. Głównym celem szkolenia było doskonalenie osobistych umiejętności komunikacyjnych uczestniczek, a w skali przedszkola – wzmocnienie jakości komunikacji w relacjach z dziećmi oraz ich rodzicami. Poprawa jakości komunikacji w procesie wychowania przekłada się na jego efektywność i jest elementem profilaktyki zdrowia psychicznego. 

Bardzo dziękujemy za możliwość współpracy w tym roku i mamy nadzieję na jej kontynuację w kolejnych miesiącach. 

W związku z dużym zainteresowaniem i zgłaszanymi potrzebami uczestniczek przygotowujemy cykl zajęć  poruszających tematy: jak pomóc dziecku o różnorodnych potrzebach edukacyjnych w dużej grupie przedszkolnej, jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach, jak pomagać i wspierać rodziców? Jak w tym wszystkim zadbać o siebie, jak nie przestać kochać być nauczycielem? Jak radzić sobie ze zmęczeniem psychicznym? Jak wykorzystać wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach, jak się wspierać i współpracować w zespole, a nie rywalizować. Początek realizacji szkoleń przewidujemy wiosną 2021 roku o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej i Facebooku