Bycie rodzicem to duże wyzwanie, które wymaga od rodzica umiejętności zachowania równowagi, spokoju i przestrzeni na myślenie. W myśl zaleceń, że podstawą dawania wsparcia innym jest własny dobrostan zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży (0-19 lat) mieszkających lub kształcących się na Mokotowie do udziału w 8 - tygodniowym treningu redukcji stresu (MBSR). 

Będziemy spotykać się we wtorki w godz. 18-21, począwszy od 12 września!

Działanie odbywa się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowana przez Partnera projektu -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

--

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) to program redukcji stresu opracowany w latach 70-tych XX wieku przez prof. Jona Kabat-Zinna w klinice leczenia stresu na uniwersytecie medycznym w Massachusetts, USA. Ten oryginalny 8-tygodniowy program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnosi jakość życia. Podczas programu uczymy się także akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia.

Nasz kurs jest nie tylko o redukcji stresu. Praktyka i doświadczenia wielu osób pokazują, że podczas tego procesu odnajdujemy więcej satysfakcji i radości w życiu. Uczymy się radzenia sobie z różnymi problemami, odzyskiwania i utrzymania równowagi w życiu, koncentracji czy też wprowadzania bardziej zrelaksowanego podejścia w różnych sferach życia oraz uczy empatii i współczucia. Praktyka uważności nie jest cudownym remedium, natomiast stanowi wielkie wsparcie, rozwijając podstawowe kompetencje niezbędne m.in. w pełnieniu roli rodzica

Tematy poszczególnych spotkań:

 Wprowadzenie do podejścia  uważność i współczucia oraz pracy z oddechem.

  • Postrzeganie świata i postrzeganie siebie oraz wzorce i uwarunkowania postrzegania
  • Uważność poprzez ciało, dbanie o wymiar cielesny, odbudowywanie utraconych zasobów, kwestia integracji ciała, oddechu, emocji i umysłu. Rola ciała w radzeniu sobie ze stresem emocjami. 
  • Stres, podejście do stresu i radzenie sobie ze stresem, uważność i współczucie w miejscu pracy, innych aspektach życia, na co dzień.
  • Stres - reakcja czy uważna odpowiedź? Rola myśli i emocji.
  • Uważność i współczucie w relacjach międzyludzkich.
  • Dbanie o siebie w różnych aspektach, dobrostan w różnych aspektach.
  • Spojrzenie wstecz i perspektywy rozwoju oraz dobrostan wewnętrzny.
  • Podsumowanie, integracja oraz rozwój praktyki (Dzień praktyki czyli dzień uważności)

Termin:

Wtorki w godz. 18.00-21.00, w okresie od 12 września do 31 października. Dodatkowo odbędzie się weekendowy dzień uważności w terminie ustalonym z uczestnikami.

Miejsce:

Mokotów - miejsce zostanie podane na kilka dni przed rozpoczęciem treningu. 

Zapisy: 

 https://forms.gle/AitubmVECA3BvcwE9 

Prowadzący:

Cezary Skura - jest psychologiem, psychoterapeutą w podejściu Gestalt. Ukończył drugą edycję szkolenia nauczycielskiego dla trenerów/nauczycieli MBSR/MBCT, według programu The Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness, a także członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR/MBCT. Uważnością, psychologią, psychoterapią, medytacją, czy szeroko pojętym samorozwojem zajmuje się ponad 22 lat. Ponad 13 lat doświadczenia w działalności szkoleniowej, pracy warsztatowej, kursach, sesjach indywidualnych, prowadzeniu grup.