Rozpoczynamy realizację projektu "Aktywnie do zdrowia psychicznego" realizowanego dzięki Fundacji Santander Bank Polska S.A., o którym wspominaliśmy we wrześniu ubiegłego roku.

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku, którego celem będzie poprawa kompetencji społecznych i organizacyjnych podopiecznych Ośrodka oraz wsparcie uzupełnienie programu psychoterapeutycznego. W trakcie przygotowań i wyjazdu młodzież miała okazję samodzielnie planować aktywności i sposób spędzania czasu. Omawiano trudności interpersonalne, lęki związane z aktywnością społeczną, współpracę w grupie. Wstępnie zaplanowano wyjazd w okresie wakacyjnym, trwają przygotowania pod okiem terapeutek - Agnieszki Czechowskiej i Martyny Pawłowskiej. 

Będziemy informować o dalej realizacji projektu.

--

Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach programu grantowego "Bank Dziecięcych Uśmiechów" realizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. Szczegółowe informacje na temat grantu znajdują się na stronie https://fundacja.santander.pl/bank-dzieciecych-usmiechow/